8. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

8. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

14 Aralık 2020 - 16:22

“Pandemi Sonrası Gayrimenkul Sektörünün Geleceğinde Estetik, Sağlık ve Çevresel Faktörlerin Önemi” temalı olarak düzenlenen zirve 10 Aralıkta dijital olarak gerçekleştirildi.


MANAGEMENT PLUS Danışmanlık Eğitim tarafından her yıl organize edilen ve bu 8.yedincisi düzenlenen “Gayrimenkulde Liderler Zirvesi” 10 Aralık 2020’ de 850 kişinin katılımıyla zoom’dan ve youtube’dan canlı yayınla izlendi.

Zirvenin platin sponsorları AVRUPA KONUTLARI, NEF, ERA GAYRİMENKUL yaptığı zirvenin, teknik ve altyapı sponsoru EGE YAPI oldu. Zirvenin altın sponsorları ise; GAYRİMENKUL HUKUKU ENSTİTÜSÜ, İMPO İMAR, MGC LEGAL HUKUK BÜROSU VE TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ oldular. Sektörel STK’lar KENTSEV ve İNDER tarafından desteklenen zirvede, sektörel bilgi sponsoru REIDIN.COM, sektörel iletişim sponsorları BARETDERGİSİ.COM, EMLAKDREAM.COM, KADINCAEMLAK.COM, YENİ EMLAK, EMLAK HABER AJANSI ve EMLAKNEWS oldular.

İnşaat ve Gayrimenkul ve sektöründen önemli konuşmacıların katıldığı zirveye, her yıl olduğu gibi yoğun bir katılım oldu. Ana teması “Pandemi sonrasi gayrimenkul sektörünün geleceğinde, estetik, sağlık ve çevresel faktörlerin önemi” olan zirve,  1 açılış oturumu, 2 özel oturum ve  3 ana oturumdan oluşan zirvede, konuşmacılar tarafından pandemi sonrası gayrimenkul ve inşaat sektörünün geleceği açısından çok önemli paylaşımlarda bulunuldu.

Açılış Oturumu : Sektörel STK’lar Açısından Pandeminin Gayrimenkul Sektörüne Etkileri adlı açılış oturumuna, KENTSEV Yönetim Kurulu Başkanı Haluk SUR, İNDER Başkanı Nazmi DURBAKAYIM, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KALYONCU ve TDUB Başkanı Encan AYDOĞDU katıldılar.

Özel Oturum – 1  : 1. Özel oturum konuşmacısı GAD Foundation ve Mimarlık Başkanı Gökhan AVCIOĞLU oldu. Gökhan AVCIOĞLU’ “Gayrimenkul Sektörünün Geleceğinde Estetik Yenilikler”  adlı bir konuşma gerçekleştirdi.

 1. Ana Oturum: “Pandemi Sonrasında Gayrimenkul Sektöründe Sağlık, ve Çevresel Faktörler Açısından Yenilikler” adlı   i oturumu,KREA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan KODAL’ın oturum başkanlığında, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden TİMUR, EGE Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç KABADAYI’nın  katılımıyla gerçekleşti. Oturumda öne çıkan sonuçlar aşağıda derlenmiştir:

Özel Oturum – 2 “Pandemi Sonrası Gayrimenkul Danışmanlığı Sektörünü Bekleyen Gelişmeler ve Yenilikler” adlı özel oturumda2. Özel konuşmacısı Era Türkiye Ülke Başkanı Alphan MANAS oldu.

 1. 2. Ana Oturum: “Pandemi Sonrası Gayrimenkul Sektöründe Değerleme ve Hukuksal Sorunlar ve Çözümleri” adlı 2. ci oturum, ID Consultancy CEO su Işıl DİNÇER’ in başkanlığında, GHE Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali YÜKSEL ve MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Mustafa GÜNEŞ’ in katılımıyla gerçekleşti. 2. oturum da öne çıkan sonuçlar aşağıda derlenmiştir:
 2. Ana Oturum: “Pandemi Sonrası Gayrimenkul Sektörünün Finansal ve Ekonomik Geleceği”adlı 3. cü oturum, REIDIN Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet KAYHAN’ ın başkanlığında, Prof. Dr. Ali HEPŞEN ve İMPO İMAR Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin OFLAZ’ ın katılımıyla gerçekleşti. 3. oturumda öne çıkan sonuçlar aşağıda derlenmiştir:

Zirvede Konuşmacılar Tarafından Yapılan Aktarımlar Şu Şekilde Gerçekleşti:

 • Pandemi, yaşam alanlarımızı daha farklı kılmamız gerektiğini (balkonlara ve yaşam odalarına) ne kadar ihtiyacımız olduğunu
 • Gayrimenkulün ihtisas gerektiren bir alan olduğu görüldü. Bu da herkesin bu işi yapamayacağı
 • Pandemi sonrasında gayrimenkul sektörünün daha rafine bir hale geleceği
 • Pandemi sonrasında inovatif ve yaşam alanlarını ön plana alan yeni projelerin geliştirilmesi gerektiği
 • Tabiat uyumlu ve tabiata zarar vermeyen ve tasarıma kaynak ayıran bir geliştirme ve teknolojinin son iradelerinden yararlanan bir geliştirme sürecine ihtiyacımız olduğu
 • Mahalle planlamalarından komşuluk ilişkilerine kadar kentlerin akıllı ve vicdanlı olması gerektiği
 • Bu günkü imar yönetmeliği ile iyi bir mimari projelerin yapılamayacağı
 • Geliştiricilerin genç ve kabiliyetli kişilerden oluşması gerektiği,
 • Gayrimenkul alıcısının kim olduğunun ve fiyatlarının ne olması gerektiğinin bilinmediği
 • Pandemi bize işin insani ve sosyolojik boyutunu geliştirmenin çok önemli olduğunu öğretti
 • Pandeminin ofis hayatına etkisinin çok fazla olduğu ama yeniden düzeleceği
 • Pandemi sonrası malların fiyatlarının artacak ve satın alma gücünün düşeceği
 • Akıllı evlerin artmasıyla enerji verimliliğinin arttırılması gerekliliğinin ortaya çıkacağı ve tüketici nezninde değer göreceği
 • Gayrimenkul pazarlama da dijitalleşmenin artacağı
 • Gayrimenkulun tüm süreçlerinde teknolojinin çok önemli olacağı
 • Pandemi gayrimenkul sektörünün teknolojik anlamda gelişmesini sağlayacağı
 • Pandemi sonrası mega kentler dönemi biteceği ve akıllı kentlere dönüşeceği
 • Avmler satış sitelerinin depolarına dönüştüğü
 • Pandemi sonrası gayrimenkul sektörünün kodları yeniden yazılacağı
 • Ofis, hastane ve avmlerin yeni bir dengeye gireceği
 • Özellikle pandeminin mahalle kültürünün arttırılmasının çok önemli olduğu ve projelerin buna göre geliştirilmesi gerektiği,
 • İnsanı ön planda tutan yeni enerji alternatiflerini ortaya koyan binalar ve şehirler kurmamız gerektiği
 • Fütüristik fikirlerin ve projelerin çok önemli olduğu bir sürece girildiği
 • Paylaşım ekonomisine alışmak gerektiği
 • Pandemi sonrası gayrimenkule yatırım devam edeceği ve tüm dünyada da böyle olduğu
 • Dijitalleşmenin gayrimenkul sektörü için daha da artacağı
 • Pandemi sürecinde yaşam alanlarının gerçek ölçekli hale gelmesi çok önemlidir.
 • Pandemi sürecinde yeşil alan alçak katlı ve villaya ilgi çok arttığı ve proje üretilirken bunlara dikkat edileceği
 • Temassız girişler ve akıllı konutlar üretiminin arttırılması gerektiği
 • Ofis binalarında pandemi sonrası pencereleri açılan tarzda ve güçlü havalandırma sistemleri ile yapılması gerektiği
 • Pandemi sonrası taze hava alan yeşil alanı bol ve alçak katlı binalar yapılması gerektiği
 • Evlerin içinde dönüşebilir mobilyalar ortaya çıkacağı ve evini büyütüp küçültme ve ortak alanlar yaratılacağı
 • Tasarımların saha dışı üretimle gerçekleşeceği
 • Daha kolay yer değiştirilebilir tasarımlar olacağı
 • Endüstriyel tasarımcılarla çalışmaların hızlanacağı
 • Compec ve promtech teknolojilerinin gelişeceği
 • Pandemi sonrası paylaşım ekonomisine geçileceği
 • Metrekarenin optimal kullanımı ve teknolojik gelişmelerin binanın yapımından satışına kadar çok önemli olacağı
 • Tapu süreçlerinin özellikle blockchain ile olabileceği
 • Akıllı evlerle ilgili ev teknolojilerine çok büyük yatırımlar olacağı
 • Türkiye olarak enerji verimliliği önemli buna dönük gayrimenkul geliştirilmesi gerektiği
 • Akıllı şehirlere akıllı binalara yatırım yapan şirketlerin farklılaşacağı
 • Kitlesel fonlama modeli ile çok başarılı işler olabileceği
 • Verimliliği ve inovasyonu arttıracak teknolojiler geliştirilerek çalışmaların geliştirilmesi gerektiği
 • Farklı finansal enstrümanları kullanmamız gerektiği
 • Gayrimenkul danışmanlığı sektörü dijital dönüşümden çok etkilenecek o yüzden teknolojiyi kullanabilmenin çok önemli olduğu
 • Gayrimenkul danışmanlığı sektöründe birçok marka yeni markalar oluşturacak ve müşterisine hizmet vereceği
 • Pandemi sonrası inovasyonun ve inovatif şirketlerin değerinin daha da artacağı
 • Varlık yönetimi ve tesisi yönetimi, mülk yönetimi aktörlerinin yetki ve sorumlulukları yeniden tanımlanması gerektiği
 • Gayrimenkul sektöründeki yatırımcıların artık para piyasalarından değil, sermaye piyasalarından fon temini yoluna gitmesi gerektiği
 • Pandemi sonrası açılan uyarlama davalarında mahkemelerin her bir olayın özelliğine göre değil ihtiyati tedbir kararı vermekte genel olarak isteksiz davranmaya ve bu davaların alacak davaları bakımından bu davaların zamanın ruhuna uygun olarak yürütülmesi gerektiği
 • Kat mülkiyeti kanununun yenilenmesi ve adının kat mülkiyeti ve yönetimi kanunu olarak yenilenmesi gerektiği
 • İmar yasasının tüm ülkeye göre yeniden çıkarılması gerektiği
 • Varlık ve mülk yönetimi konularının düzenlenmesi gerektiği
 • Alan yönetimi planı olması gerektiği
 • Kamu ve özel sektör iş birliği ile bir finansman sistemi geliştirmek gerektiği
 • Veriye ve bilime dayanan gayrimenkul sektörü kurulması gerektiği
 • İnşaat sektörünün istihdamdaki payı %63 dür. O yüzden desteklenmesi gerektiği
 • Döviz kurunun üretim ve maliyetlerine etkisi çok fazla olduğu
 • Finansman açısından kâr maksimizasyonundan ziyade sürdürülebilirliğin önemli olduğu
 • Güven ve ortak aklın yeni yatırımlar için çok önemli olduğu
 • Kentsel dönüşümde destek kredilerinin güncellenmesi gerektiği
 • Kentsel dönüşüm finansmanında yeni bir hikaye yazılması gerektiği

Not : Zirve de konuşmacılar tarafından önemli ve altı çizilmesi gereken noktalar belirtilmiş ve zirve sonuç  bildirgesi buna göre oluşturulmuştur.


Bu haber 8026 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Koçtaş Gardırop Seçenekleri ile Gelen Şıklık
Koçtaş Gardırop Seçenekleri ile Gelen Şıklık
Şıklığı ve Konforu Yatak Odanıza Taşıyacak Fikirler
Şıklığı ve Konforu Yatak Odanıza Taşıyacak Fikirler