AUSTROTHERM TÜRKİYE; “TÜRKİYE’YE GÜVENİMİZ TAM”

AUSTROTHERM TÜRKİYE; “TÜRKİYE’YE GÜVENİMİZ TAM”

18 Eylül 2018 - 18:42


 

Avrupa’nın önde gelen inşaat malzemesi üreticigruplarından biri olanısı yalıtım ürünleri alanında 65 yıldırfaaliyet gösteren AustrothermTürkiye’de geçtiğimiz Nisan ayında hizmete aldığı yeni Ankara fabrikasının ardından, “Türkiye’ye güvenimiz tam” mesajı ile yeni yatırımlarınıpaylaştıÖnümüzdeki beş yıl içerisinde İstanbul Avrupayakası ya da Trakya bölgesinde ve Sivas’ta 2 üretim tesisiyatırımı yapacaklarını duyuran Austrotherm Türkiyeülkeçapında başlattığı “Isı YalıtımıÜlke Kazanımı” bilinçlendirme projesi ile mantolamada ikinci faza geçişinöneminin altını çizdi.

 

Türkiye’de mevcutta 6 üretim lokasyonu ile 10 yıldır ısı yalıtımmalzemeleri üretimi yaptıklarınıTürkiye’nin içerisindebulunduğu ekonomik durumun kısa süreligeçici bir süreçolduğuna inandıklarını bu nedenle de Türkiye yatırımlarına aravermeden devam edeceklerini belirten Austrotherm BölgeBaşkanı Sn. Martin Zelenka firma ile ilgili güncel bilgileripaylaştı. AustrothermAvusturya’lı bir aile şirketi olan SchmidIndustrie Holding (SIH) bünyesinde yer alan Avrupa’nın enönemli inşaat malzemesi üretici gruplarından birisi27 ülkede5.900 çalışanı ile faaliyet gösteren SIH, 2017 yılında 1,7 milyareuro ciro büyüklüğüne ulaştıAustrotherm Grubu ise, SIH bünyesinde ı yalıtım ürünleri alanında 65 yıldır faaliyetgöstermekte. Bina dış cephe mantolama sistemlerinde kullanılanEPS ısı yalıtım malzemeleriyle birlikte inşaat mühendisliğiuygulamalarında kullanılan “geoBLOCK” ürünlerini üretiyoruz.Avrupa genelinde toplam 11 ülkede 22 üretim tesisimiz var. 2017 yılında grup olarak %15,5 büyüyerek 351 milyon Euro ileciro rekoru kırdık. 1.000’in üzerinde çalışanımız bulunmakta

 

Türkiye’de son 5 yılda 5 kart artırdığımız üretim kapasitemizi, 5 yılda yeni üretim tesisiile yüzde 50 daha artıracağız

 

Türkiye’de KocaeliManisa, Trabzon, Diyarbakır ve Kayseri’deki üretim tesislerimize ek olarak 2018 yılının Nisan ayında hizmete aldığımız Ankara fabrikamız ile birlikteTürkiye’de 10 yıldır faaliyet göstermekteyiz. Son 5 yıldaTürkiye’deki üretim kapasitemizi 5 katsatış hacmimizi ise 4 katarttırdık. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbul Avrupa yakası yada Trakya Bölgesinde ve Doğu Anadolu’da muhtemelenSivas’ta 2 üretim tesisimizi daha faaliyete geçirmeyiplanlıyoruz. Bu yeni yatırımlarımız ile üretim kapasitemiz yüzde50 daha artmış olacak.

 

Türkiye doğuya açılan kapımızÜlkeye güvenimiz tam”

 

Türkiye bizim için doğuya açılan kapı diyen AustrothermBölge Başkanı Sn. Martin ZelenkaGrubumuzun büyümepolitikası dahilinde Kafkaslar ve Orta Doğu coğrafyalarınagenişlemek için Türkiyekonumladığımız merkezimizAvrupa’nın en batısında Manchaster’dan başlayan satış ağımızTürkiye’deki mevcudiyetimizle şu an itibariyle en doğudaHakkariye’ ulaşmakta

 

Türkiye’nin bu gün itibariyle içinde bulunduğu ekonomik ve politik şartları yakından takip ediyoruz. Her ne kadar bu koşullarüretim sektöründe faaliyet gösteren bir sanayici olarak bizlerizorlasa da orta vadede bu sorunların aşılacağı ve Türkiye’ninyeniden Avrupa’nın en önemli ekonomik büyüklüklerinden biriolacağına güvenimiz tam” dedi

 

 

Ne kadar kalın ısı yalıtım levhası, o kadar çok enerji tasarrufu”

 

Austrotherm olarak biz her ne kadar ısı yalıtım malzemeleri üretsek de Türkiye’deki geleceğimize, sadece ısı yalıtım sektörü bağlanımda değil, bina yatırımları ile birlikte yaklaşmanın dahasağlıklı olacağına inanıyoruz diyen Austrotherm TürkiyeGenel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu“Isı yalıtımı konusundason 10 yıldaarz talep dengesinin sağlanabilmesi adına kamu eliyle ciddi yatırımlar yapıldı. Özel sektör projeleri için de keza aynı durum geçerli. Bazı şehirlerimizde “yeni bina” pazarında arz-talep dengesi sağlanmış durumda. Ancak, özellikle büyük şehirlerde yeni ivme kazanan kentsel dönüşüm hareketini ve halen daha ısı yalıtımı yapılmamış bina stoğumuzu dikkatealdığımızda orta vadede iyimser bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

 

Artan enerji fiyatlarının yalıtım ihtiyacını daha da artırdığını düşünecek olursak, Türkiye'nin ısı yalıtımıyla ilgili bir aydınlanma sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Ancak gelişmiş ülkelerin uzun yıllarda kat ettikleri yolu bizim bir anda alabilmemiz ne yazık ki o kadar kolay olmuyor. Ülke olarak bu yolculuğun ortalarındayız diyebiliriz. Kamuoyunda ısı yalıtımı ve mantolama bilincinin oluşturulabilmesi konusunda birinci evreyi tamamladığımızı söyleyebilirim. Artık herkes ısı yalıtımının öneminin ve sunduğu faydanın farkında” dedi. 

 

Şimdi mantolamada ikinci evreye geçiyoruz diyen Alioğlu, “Artık sektör olarak tüketiciye ve kamuoyuna, üst seviyede verimli mantolama sistemlerine nasıl sahip olabileceklerini daha yüksek sesle anlatmamız gerekiyor. Bir mantolama sistemi birçok komponentten oluşuyor. Ancak asıl işi yapan, yani ısı yalıtımını sağlayan komponent “Isı Yalıtım Levhası”. Mantolamanın kalbinde ısı yalıtım levhası yer alıyor. Ne kadar kalın ısı yalıtım levhası, o kadar çok enerji tasarrufu demek. Avrupa’da yaklaşık 11 cm’ler civarında olan ortalama Isı Yalıtım Levhası kalınlıkları ülkemizde ne yazık ki 4,5 cm mertebelerinde. 65 yıllık tecrübemize dayanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki yıllar öncesinde Avrupa ülkelerinde de ısı yalıtım levhaları, ülkemizde olduğu gibi düşük kalınlıklarda uygulanıyordu. Bu düşük ısı yalıtım kalınlıkları kimi ülkelerde 5 sene, kimi ülkelerde de 10 sene aynı seviyelerde seyretti. Ancak kamuoyunda yaratılan farkındalık ve sektör paydaşlarının aldıkları ortak aksiyonlar sonucu, tıpkı ekonomideki “Orta Gelir Tuzağı“nda olduğu gibi, ısı yalıtımındaki “Orta Kalınlık Tuzağı”ndan kurtulmayı başarabildiler” dedi. 

 

AUSTROTHERM TÜRKİYE, ENERJİ VERİMLİ BİNALAR İÇİN

“ISI YALITIMI, ÜLKE KAZANIMI” DEDİ, MÜDÜR YOLLARA DÜŞTÜ

 

Özgür Kaan AlioğluAustrotherm Türkiye’nin ülke çapındabaşlattığı “ISI YALITIMI, ÜLKE KAZANIMI” bilinçlendirme projesi hakkında bilgi verdi

 

Alioğlu; “Türkiye’de enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı konusundaikinci evreye geçiyoruz. Bu geçiş sürecinde ilk işimizısı yalıtımkalınlıkları ile enerji tasarrufu arasındaki ilişkiye kamuoyunundikkatini çekmek. Bu amaçla “ISI YALITIMI, ÜLKE KAZANIMI” sloganıyla bir bilinçlendirme projesi başlattıkProjeyi geniş kitlelere ulaştırabilmek için de Müdür Yollardadiyerek motosikletle 30 gün boyunca 30 şehir gezdim. 9.000 km yol kat ettimGittiğimiz illerde konut sakinleriapartmanyöneticileriesnaf ve ustalar ile bir araya geldikOkulziyaretlerinde öğrenciler ile buluştukDoğru mantoloma içinyalıtım kalınlığının ne kadar önemli olduğunu anlattıkEnerjitasarrufu ve ısı yalıtımı özelinde hazırladığımız bilgilendirmedokümanını 100 bin kişiye ulaştırmayı hedefledik

 

Ayrıcaülke boyutunda konuya dikkat çekmek için “ISI YALITIMI, ÜLKE KAZANIMI, Daha YEŞİL BİR DÜNYA ve daha fazla ENERJİ TASARRUFU içindaha KALIN MANTOLAMA yaptıralım” konseptinde change.org’da birkampanya da başlattıkHerkesi bu kampanyaya online imzavererek destek olmaya bekliyoruz

 

Müdür Yollarda” turumuzun tüm detaylarını @muduryollardasosyal medya hesaplarından takip edebilirsinizYaptığımızsokak röportajlarınıbayi ve sektör değerlendirmelerini de busosyal medya hesaplarımızdan yayınlayaraksektör ve kamuoyunun incelemesine sunuyoruzÖzetleOcak 2020’de zorunlu olacak Enerji Kimlik Belgesi’ne 500 günden az zaman kalmışkenenerji tasarrufu konusunda Türkiye’nin nabzınıtutmak ve Isı Yalıtım Kalınlıkları’na dikkat çekmek amacıylayollara düştük. Beklediğimizin çok üstünde bir geri bildirimaldık. Hem sektör paydaşlarından hem de kamuoyundanAynıkonsept ile belki ufak dokunuşlar ve eklemelerle projeyi tümTürkiye çapında yürütmeye devam ediyor olacağız”.

 

Hedef ısı yalıtım levhası kalınlıklarını en az 2 kat artırmak

 

Isı yalıtım levhası kalınlıkları ile ilgili bir anda Avrupaortalamalarına ulaşmayı beklemiyoruz diyen AustrothermTürkiye Genel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, “Ancak bununlabirlikte her sene sağlayacağımız santim santim artışlarla bile, mevcut kalınlıklarla yapılan mantolama sistemlerine kıyaslatüketicilereuygulayıcılarasektöreülkemize ve doğayasağlayacağımız faydaların da farkındayızAmacımız ortavadede ülkemizde uygulanan ısı yalıtım levhası kalınlıklarını enaz 2 kat artırmak” dedi

 

Mantolama maliyetlerinde sadece yaklaşık 20% artış ile eldeedilecek kazanımları Alioğlu şöyle sıraladı;

 

• Tüketicilerin yaklaşık 2 kat (100%) daha fazla enerji tasarrufu yapmalarını sağlayacağız. Mantolama yatırımlarının geri dönüş sürelerini yaklaşık 40% oranında azaltacağız. Tüketici ve hane ekonomisine çok büyük bir pozitif etki yaratacağız.
• Uygulayıcıların seğimsiz ve düzgün cepheleri daha hızlı ve daha az işçilik ile imal etmelerine imkan tanıyacağız.
• Isı yalıtım malzemeleri sektörünü ekonomik gelişmelerden bağımsız olarak yaklaşık 100% büyütmüş olacağız. Doğal olarak sektörün devlete ödediği vergi miktarını da 100% artıracağız.
• Ülkemizin konutlarda ısıtma-soğutma amaçlı ithal ettiği enerji miktarını nerdeyse yarı yarıya indirmiş olacağız. Bu sayede enerji ithalatı kaynaklı cari açık sorunumuzun çözümüne büyük bir katkı sağlayacak, dışa bağımlılığımızın azalması ile birlikte Milli Güvenlik politikalarımızı da desteklemiş olacağız. Ülkemiz enerji ihtiyacının %75’ini ithal ediyor. Enerji tüketimimizin yüzde 35’sini konutlarda kullanıyoruz. Konutlarda tüketilen enerjinin yüzde 70’inden fazlası, ısıtma ve soğutma amaçlı. 2017’de enerji ithalatı için yaklaşık 37 milyar dolar para harcadık ve ithal ettiğimiz enerjinin %35’ini yani yaklaşık 13 milyar dolarını konutlarda kullandık. Türkiye’de yaklaşık 21 milyon konutun 16 milyona yakınında halen daha ısı yalıtımı yok.
• Doğanın korunması açısından da, enerji tüketimininin azalması sayesinde salınan karbon gazları mikarını yaklaşık yarı yarıya düşüreceğiz.

 

Tüketim de teşviklerle desteklensin

 

Konu ile ilgili kamu nezdindeki çalışmalarımızı da özelliklesektör derneklerimiz İZODER ve EPSDER’in öncülüğündeyürütüyoruz diyenbu güne kadarülkemizde enerji tasarrufuve özellikle konutlarda mantolama uygulamaları ile ilgilidevlet-sektör işbirliği ile yıllar sürenyoğunözeverili ve çokbaşarılı çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğinibelirten Austrotherm Türkiye Genel Müdürü Özgür KaanAlioğlu, “Bu noktadaki beklentimizüretimi çeşitli devletteşvikleri kapsamında olan ısı yalıtım ürünlerinin tüketimlerininde teşviklerle desteklenmesi ve bu sayede tüketicilerinısıyalıtım ürünlerini ve mantolama sistemlerini daha kolay ve daha kalın kullanmalarının sağlanmasıdır”dedi.

 

En etkili ve çabuk sonuç alınabilecek teşviklerden birinin KDV indirimi olduğunu belirten Alioğlu, “Isı yalıtım ürünlerindeKDV’nin bir an önce %1’e indirilmesi gerekmekteBelki ilk bakışta bu KDV indirimi devlet için bir gelir kaybı gibigözükse de bu teşvikbiraz önce bahsettiğim sektör büyümelerive cari açığın azaltılmasına sağlayacağı katkı gibi faydalarıdüşünüldüğündeçok çok daha fazlasını kazandıracak ve kısasürede devlete geri ödeyecek sihirli bir dokunuş olacaktır” diyerek konunun önemine dikkat çekti.

Bu haber 381 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
R.E.D Invest, Erbil Gayrimenkul Yatırım Fuarı’nın uluslararası pazarlama yetkisini aldı
R.E.D Invest, Erbil Gayrimenkul Yatırım Fuarı’nın uluslararası...
Minimalizm Ve Minimalist Dekorasyon Önerileri
Minimalizm Ve Minimalist Dekorasyon Önerileri