Türker Proje 2017 kar payı dağıtım bildirisini açıkladı!

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Türker Proje 2017 kar payı dağıtım bildirisini açıkladı.


Türker Proje 2017 kar payı dağıtım bildirisini açıkladı!

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Türker Proje 2017 Yılına Ait Kar Payı Dağıtım Teklifini açıkladı. 

Türker Proje Gayrimenkul'ün bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında şirketin 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve MGI Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre oluşan dönem karından yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler kabul edildi. 

KAP Açıklaması:
Şirketimizin 28 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;
Şirketimizin 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve MGI Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre oluşan dönem karından (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 11.417.604 TL, Yasal Kayıtlara Göre 267.350,01 TL) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.